تاج گل- تاج گل ترحیم-سفارش تاج گل خیریه-تاج گل مصنوعی-گل مراسم ترحیم

کد۰۵۰(در ابعاد ۲/۴۰*۴/۵۰)

کد ۰۱۵ در ابعاد(۱/۴۰*در۲/۴۰)

کد۰۷(در ابعاد۱/۵۰*۲)

کد ۰۲۵(در ابعاد۱/۵۰*۴)

کد ۰۵(در ابعاد۱/۴۰*۲)

کد ۰۳(در ابعاد۱/۲۰*۱/۹۰)

تاج گل های خیریه برای مراسمات ترحیم و …

 

همدردی با یتیم و کوشش در زدودن آلام و رنجهای او عبادتی پرشکوه و خدمتی بس سازنده و انسانی است که رهبران الهی و آسمانی خود در این عرصه پیشگام و سرمشق جامعه بوده اند .

بیایید به اتفاق یتیمان را دریابیم ، درکنارشان باشیم و طراوت و زیبایی زندگی را در خدمت به آنان جستجو کنیم و با تمامی وجود به آنان بگوییم که با غمهایشان شریکیم و در سختیها تنهایشان نخواهیم گذاشت.

 

 موسسه خیریه حضرت صدیقه طاهره (س) برای کسب درآمد و جلوگیری از اصراف بابت خرید تاج گل

در مجالس ترحیم و غیره اقدام به تهیه تعداد کافی تاج گل های مصنوعی بسیار زیبا نموده ایم .

بنا به درخواست متقاضیان نصب آرم تسلیت به نام متقاضی توسط مسئولین موسسه در مجلس ترحیم قرار داده می شود

http://sedighetahere.com

 

تاج گل

تاج گل خیریه